Blockchain Think Tank Slovenija (BTT) je neprofitno društvo, ki deluje kot enotna točka za zbiranje idej in predlogov, hkrati pa nudi dostop do relevantnih predstavnikov na strani vlade, regulatorjev in drugih institucij javnega sektorja, katerim na odprt način posreduje ideje in predloge gospodarstva, podjetnikov, akademikov in posameznikov.

Blockchain Think Tank Slovenija je neprofitno društvo, odprto vsem deležnikom, ki jih zanima blockchain tehnologija. Think Tank deluje kot enotna točka za zbiranje idej in predlogov, hkrati pa ima dostop do relevantnih predstavnikov na strani vlade, regulatorjev in drugih institucij javnega sektorja, katerim na odprt način posreduje ideje in predloge gospodarstva, podjetnikov, akademikov in posameznikov.

Povezovanje

Gradimo mostove med privatnim in javnim sektorjem

Članstvo

Prednost članstva v BTT sta udeležba na konferencah in sodelovanje v strokovnih posvetih.

Platforma

Nudimo platformo za izmenjavo znanja in izkušenj med strokovnjaki in

Regulacija

Izdajamo smernice in navodila za blockchain industrijo

Povezovanje

Naša platforma je namenjena nadobudnim potrošnikom, startupom, slovenskim blue-chip in ostalim podjetjem, gospodarski zbornici, univerzam, pospeševalnikom in inkubatorjem ter državi. Delujemo inkluzivno, inovativno in progresivno. Naš cilj je povečanje prosperitete države, v kateri se razvijajo nove tehnologije in tako spodbuditi stabilen in trajnostni razvoj.

Publikacije

Izpostavljeni dokumenti

POJASNILO K SLOVENSKIM RAČUNOVODSKIM STANDARDOM 2016

Institut za revizijo je po pogovorih s predstavniki Blockchain Think Tank-a in delovno skupino za računovodstvo izdal pojasnilo, ki razlaga pasivne in aktivne časovne razmejitve, razliko med dolgovi in obveznostmi ter prihodke v primeru prve izdaje žetonov (ICO).

Smernice za zbiranje sredstev s primarno izdajo in prodajo kripto žetonov

Smernice predstavljajo akt samoregulacije dela blockchain industrije v Sloveniji. Potrjene so bile s strani pristojnih regulatorjev in vlade Republike Slovenije. Namen smernic je vzpostaviti minimalne standarde za izpeljavo transakcije primarne izdaje kriptožetonov, kar bo pripomoglo k večji transparentnosti, urejenosti in posledično tudi manjšemu tveganju za vse deležnike transakcij. Smernice naslavljajo izdajatelje kripto žetonov, svetovalce, ki sodelujejo v izdajah kripto žetonov, in vplačnike. Smernice bodo izdajateljem v pomoč pri pripravi projektov, svetovalcem v pomoč pri njihovem svetovanju in odločanju o tem, pri katerih projektih sodelovati, vplačnikom pa bodo smernice služile pri odločanju glede nakupa kripto žetonov.

Komentarji BTT skupnosti na Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS

Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS, ki jo je v obliki mnenja zapisal FURS je dosegljiva na: https://drive.google.com/open?id=1XIvFbjVM_OYHty_VTBaIygU7g8_R4KJL

Ker je bilo o dokumentu mnogo govora in smo imeli burne razprave v naši Telegram skupini, smo poskrbeli za javno razpravo in komentarje celotne skupnosti zbrali na enem mestu. Razprave še ni konec, davčna obravana pa ostaja za mnoge uganka. Preberite si odprta vprašanja in predlagane odgovore, ter svoje mnenje posredujte na info@blockchainthinktank.si.

Stališča ATVP v zvezi z ICO

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je januarja 2018 objavila Posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov. Na podlagi prejetih odgovorov s strani širše in strokovne javnosti je ATVP pripravila dokument – Stališča ATVP v zvezi s posvetovalnim dokumentom ICO.

Redne objave

HOLOCHAIN in DIGITALNE PRAVICE

V četrtek, 13. 9. 2018, sta Ljubljano obiskala Leina Mestrović, zagovornica digitalnih pravic in EU tech svetovalka in Arthur Brock, so-ustanovitelj Holochain projekta. Holochain tehnologija ponuja rešitev za navedene probleme, saj poustvarja spletno arhitekturo in pričenja revolucionirati copyright kot ga poznamo danes. Vabljeni, da prebere več v našem Medium prispevku!

Blockchain Think Tank kot sogovornik vlade in regulatorjev

Eno od temeljnih poslanstev delovanja Blockchain Think Tanka je soustvarjanje okolja v Sloveniji, ki je prijazno blockchain podjetjem in vsem drugim deležnikom. Preberite kako smo do sedaj sodelovali v pogovorih z vlado in regulatorji in kaj vse želimo doseči.

ODPRTO DIGITALNO VOLIŠČE

V petek, 24. avgusta smo ob 10h zjutraj odprli virtualna vrata našega digitalnega volišča in članom Blockchain Think Tank-a omogočili, da svoj glas za kandidate upravnega odbora, nadzornega sveta in delovnih skupin oddate preko spleta. Volitev se lahko udeleži vsak, ki predhodno izpolni PRISTOPNO IZJAVO na https://docs.google.com/forms/d/1_ox9-yX1DrA3wj1YuUOgXtsUjr1fcj5ozjXibVvgFNM/viewform?edit_requested=true.

VOLITVE IN BLOCKCHAIN

Bližajo se volitve v upravni odbor, nadzorni svet in delovne skupine Blockchain Think Tank-a. Ker bodo volili z uporabo tehnologije razpršenih evidenc, smo tokrat prispevek posvetili tehničnemu zelo (!) zahtevnemu opisu volitev.

DAVČNA OBRAVNAVA KRIPTOVALUT

Lahkotno poletno branje za ljubitelje davka. In kriptovalut. Blockchain Think Tank Slovenia objavlja dokument, ki je rezultat mnogih pogovorov, odprtih diskusij, izmenjave različnih pogledov na naši Telegram skupini in nenazadnje — replika na podrobnejši opis davčne obravnave, ki jo je Finančna uprava RS izdala junija 2018.

KOORDINATORJI DELOVNIH SKUPIN BLOCKCHAIN THINK TANK-A

Ker se bližajo volitve v posamezne organe Blockchain Think Tank-a, smo pripravili predstavitev posameznikov, ki kandidirajo za koordinatorje delovnih skupin.

Dogodki

Predlagaj soorganizacijo dogodka na kontakt@blockchainthinktank.si!

Pretekli dogodki

MEET - UP skupine za Regulativo

MEET - UP Skupine Think Tanka za Fintech

Srečanje delovne skupine za pametna mesta in logistiko

FinTech Meets InsureTech

Prvo srečanje delovne skupine za REGULATIVO

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA FINTECH

Blockchain Think Tank Slovenia vabi, da se pridružite in pričnete z ustvarjanjem!

Pridružite se našim delovnih skupinam in postanite vpeti v prihodnost blockchain industrije.

Organizacija

  Društvo

 • Nadzorni odbor
 • Upravni odbor
 • Zbor članov

  Delovne skupine

 • Pametna mesta in logistika
 • Regulativa
 • Davki
 • Finančna tehnologija
 • Energetika

Ekipa

 • Peter Trček

  Predsednik

  Vodi in koordinira delo društva ter ga zastopa v javnosti. Povezuje deležnike in predstavnike Blockchain industrije in regulatorje. Skrbi tudi za dogovore o sodelovanju z drugimi sorodnimi slovenskimi in EU organizacijami.

 • Staša Mlekuž

  Generalna Sekretarka

  Opravlja delo tajnika in koordinira operacije. Skrbi za nemoteno delovanje in komunikacijo vseh deležnikov znotraj društva za dosego zastavljenih ciljev skladno z vizijami društva.

 • Anja Blaj

  Vodja Komunikacije

  Skrbi za ažurno komunikacijo s člani in skupnostjo kakor koordinacijo in pretok informacij med društvom in javnostjo. Obenem pa povezuje tudi študentske organizacije in univerze z društvom.

 • Dr. Peter Merc

  Upravni odbor in koordinator delovne skupine FINTECH

  Prvi koordinator, povezovalec regulatorjev in Blockchain industrije, zaslužen za ustanovitev društva Blockchain Think Tank Slovenia. Doktor bančnega prava, lastnik družbe Lemur Legal, specializirane za svetovanje blockchain projektom.

 • Aljaž Jadek

  Upravni odbor in koordinator delovne skupine REGULATIVA

  Aljaž Jadek je odvetnik v odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o., kjer vodi enoto, ki se intenzivno ukvarja s tehnologijo veriženja podatkovnih blokov. Na državni ravni želi prispevati svoje znanje in izkušnje, ki jih je do sedaj pridobil pri svetovanju strankam.

 • Maja Bogataj

  Nadzorni svet

  Ustanoviteljica in direktorica Inštituta za intelektualno lastnino, zasebne raziskovalne in svetovalne ustanove, z željo po opozarjanju na izreden pomen etičnih in pravnih vidikov razvoja blockchain tehnologije in zlasti njene konkretne implementacije v ekonomiji in družbi.

 • Janko Medja

  Nadzorni svet

  Strokovnjak na področju vodenja, organizacije, strategije, uvajanja sprememb, financ, kadrovskega razvoja in coachinga z skoraj 20 let izkušenj v finančništvu in managementu, ter vrsto izkušenj v nadzornih svetih in odborih.

 • Boris Horvat

  Nadzorni svet

  Serijski podjetnik, soustanovitelj in direktor visokotehnološkega podjetja Abelium ter soustanovitelj podjetja GoOpti, ki aktivno sodeluje pri razvoju primernega okolja za blockchain tehnologije.

 • Gorazd Ažman

  Koordinator delovne skupine ENERGETIKA

  Izkušen podjetnik, ki svoje delo opravlja v tržnih in reguliranih podjetjih tako v Sloveniji, kot v tujini. Je strokovnjak za delovanje energetskih trgov in digitalizacijo procesov.

 • Martin Pečar

  Koordinator za delovno skupino PAMETNA MESTA IN LOGISTIKA

  Po izobrazbi matematik, večino kariere pa je deloval na področju logistike. V preteklem obdobju je že opravljal delo koordinatorja delovne skupine za pametna mesta in logistike in uspešno povezoval akterje v tem segmentu.

 • Mark Kalin

  Koordinator (namestnik) za delovno skupino PAMETNA MESTA IN LOGISTIKA

  Izkušen projektni vodja z zelo bogatim izobraževanjem in strokovnim ozadjem, ki je trenutno zaposlen v BTC d.d. kot pomočnik izvršnega direktorja za inovacije in digitalizacijo poslovanja. Razvija svoj ICO in sodeluje pri projektu Eligma ter gradi BTC Blockchain Community.

 • Domen Romih

  Koordinator za delovno skupino DAVKI

  Univerzitetni diplomiran pravnik, ki se že več kot 10 let ukvarja s svetovanjem na davčnem področju, od leta 2016 vodi davčno področje v pisarni Jadek & Pensa d.o.o. Aktivno že dlje časa sodeluje pri Blockchain Think Tank-u, kjer je sooblikoval ICO Smernice.

 • Ivo Grlica

  Koordinator (namestnik) za delovno skupino DAVKI

  Pobudnik in ustanovni član AmCham Blockchain Task Force-a, ki je svetoval več ICO projektom (domačim in tujim) ter napisal več člankov na temo obdavčitve kriptovalut. Na Dunaju sodeluje z Global Tax Policy Centrom, z dobrimi povezavami z OECD, EU Komisiji, UN Tax Committee-ju, akademskimi institucijami in davčnimi organi številnih evropskih in tretjih držav.

 • Gregor Županc

  Koordinato (namestnik) delovne skupine FINTECH

  Podjetnik z več kot sedemnajstletnimi izkušnjami v finančni industriji. Soustanovitelj in direktor družbe Solidum Capital, ki upravlja DAA Solidum Prime na platformi ICONOMI. Partner v družbi King Consulting, svetovalni družbi na področju alternativnih naložb in soustanovitelj družbe Verus Investicije.