Blockchain Think Tank Slovenija (BTT) je neprofitno društvo, ki deluje kot enotna točka za zbiranje idej in predlogov, hkrati pa nudi dostop do relevantnih predstavnikov na strani vlade, regulatorjev in drugih institucij javnega sektorja, katerim na odprt način posreduje ideje in predloge gospodarstva, podjetnikov, akademikov in posameznikov.

Blockchain Think Tank Slovenija je neprofitno društvo, odprto vsem deležnikom, ki jih zanima blockchain tehnologija. Think Tank deluje kot enotna točka za zbiranje idej in predlogov, hkrati pa ima dostop do relevantnih predstavnikov na strani vlade, regulatorjev in drugih institucij javnega sektorja, katerim na odprt način posreduje ideje in predloge gospodarstva, podjetnikov, akademikov in posameznikov.

Povezovanje

Gradimo mostove med privatnim in javnim sektorjem

Članstvo

Prednost članstva v BTT sta udeležba na konferencah in sodelovanje v strokovnih posvetih.

Platforma

Nudimo platformo za izmenjavo znanja in izkušenj med strokovnjaki in

Regulacija

Izdajamo smernice in navodila za blockchain industrijo

Povezovanje

Naša platforma je namenjena nadobudnim potrošnikom, startupom, slovenskim blue-chip in ostalim podjetjem, gospodarski zbornici, univerzam, pospeševalnikom in inkubatorjem ter državi. Delujemo inkluzivno, inovativno in progresivno. Naš cilj je povečanje prosperitete države, v kateri se razvijajo nove tehnologije in tako spodbuditi stabilen in trajnostni razvoj.

Publikacije

Izpostavljeni dokumenti

POJASNILO K SLOVENSKIM RAČUNOVODSKIM STANDARDOM 2016

Institut za revizijo je po pogovorih s predstavniki Blockchain Think Tank-a in delovno skupino za računovodstvo izdal pojasnilo, ki razlaga pasivne in aktivne časovne razmejitve, razliko med dolgovi in obveznostmi ter prihodke v primeru prve izdaje žetonov (ICO).

Smernice za zbiranje sredstev s primarno izdajo in prodajo kripto žetonov

Smernice predstavljajo akt samoregulacije dela blockchain industrije v Sloveniji. Potrjene so bile s strani pristojnih regulatorjev in vlade Republike Slovenije. Namen smernic je vzpostaviti minimalne standarde za izpeljavo transakcije primarne izdaje kriptožetonov, kar bo pripomoglo k večji transparentnosti, urejenosti in posledično tudi manjšemu tveganju za vse deležnike transakcij. Smernice naslavljajo izdajatelje kripto žetonov, svetovalce, ki sodelujejo v izdajah kripto žetonov, in vplačnike. Smernice bodo izdajateljem v pomoč pri pripravi projektov, svetovalcem v pomoč pri njihovem svetovanju in odločanju o tem, pri katerih projektih sodelovati, vplačnikom pa bodo smernice služile pri odločanju glede nakupa kripto žetonov.

Komentarji BTT skupnosti na Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS

Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS, ki jo je v obliki mnenja zapisal FURS je dosegljiva na: https://drive.google.com/open?id=1XIvFbjVM_OYHty_VTBaIygU7g8_R4KJL

Ker je bilo o dokumentu mnogo govora in smo imeli burne razprave v naši Telegram skupini, smo poskrbeli za javno razpravo in komentarje celotne skupnosti zbrali na enem mestu. Razprave še ni konec, davčna obravana pa ostaja za mnoge uganka. Preberite si odprta vprašanja in predlagane odgovore, ter svoje mnenje posredujte na info@blockchainthinktank.si.

Stališča ATVP v zvezi z ICO

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je januarja 2018 objavila Posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov. Na podlagi prejetih odgovorov s strani širše in strokovne javnosti je ATVP pripravila dokument – Stališča ATVP v zvezi s posvetovalnim dokumentom ICO.

Redne objave

Beleženje podatkov v času COVID-19 pandemije

V torek, 26. maja 2020, se je odvil prvi virtualni dogodek “Sledljivost v času COVID-19 pandemije”, kjer so številni strokovnjaki, raziskovalci, akademiki in pravniki razpravljali o pravnih in etičnih vidikih uvedbe mobilne aplikacije za sledenje okužbam s COVID-19; IT strokovnjaki pa so izpostavili tudi ustrezne tehnologije, načine in standarde, da bi tovrstna rešitev lahko zadostila vsem zahtevam varovanja zasebnosti posameznikov. Društvo Blockchain Think Tank Slovenija je organiziralo virtualni dogodek s podporo Bitcoin društva Slovenija, Blockchain združenja in Blockchain Alliance Europe.

New opportunities await you!

Horizon 2020 project for EU and Associated Countries (in this case India) invite small and medium companies, enterprises and startups to conduct Viability assessment of collaborative and INNOvative business solutions in WorldWIDE market called INNOWWIDE.

The 2nd INNOWWIDE call aims to bring innovative European SMEs to the forefront of international markets by funding Viability Assessment Projects (VAPs) in cooperation with local stakeholders in countries like India, creating the conditions to increase the uptake of innovative solutions in markets outside of Europe.

All together 4.2m EUR is available for this second call to fund 70 Viability Assessment Projects (VAPs). Launch date: 15/01/2020 Applications are open until: 31/03/2020.

Danfoss 24Idea Blockchain Hackaton

Danfoss je 6. in 7. februarja v svojih poslovnih prostorih v Ljubljani organiziral Blockchain Hackaton s ciljem, da najdejo inovativno rešitev za topoltna omrežja, ki bo omogočala ponovno uporabo in boljše koriščenje presežka toplote. Blockchain Think Tank Slovenija je sodeloval pri organizaciji in pripravah na hackaton, naši predstavniki pa so bili povabljeni tudi k izvedbi in posvetu z izbranimi ekipami.

Delovna skupina OFS in BTT stališča na spremembe in dopolnitve ZPPDFT-1

V začetku meseca sta se predstavnika BTT udeležila delovne skupine OFS, ta teden pa smo posredovali predloge Ministrstvu za finance glede Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

ZPPDFT-1 srečanje BTT delovne skupine za regulativo in regulatorjev

V sredo, 27.11.2019, smo na Pravni fakulteti v Ljubljani organizirali srečanje BTT delovne skupine za regulativo in predstavnikov domače blockchain in kripto skupnosti. Srečanje je potekalo z namenom predstavitve predlaganih komentarjev na spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

Stališča glede Zakona o spremembah in dopolnitvah ZPPDFT - 1

V četrtek, 7. novembra, je Ministrstvo za finance objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1). Več si lahko preberete na: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10785

Predlog je dostopen na naslednji povezavi: https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/406517?disposition=attachment

Komentarje je mogoče oddati vse do 9.12.2019, zato v sklopu BTT člane pozivamo, da si zgoraj omenjen predlog preberete, in se nam pridružite na ZPPDFT-1 srečanju, kjer bosta koordinator delovne skupine za regulativo, Aljaž Jadek in koordinator delovne skupine za fintech, Peter Merc, predstavila komentarje ter vodila diskusijo o stališčih, ki jih predlaga BTT.

Dogodki

Predlagaj soorganizacijo dogodka na kontakt@blockchainthinktank.si!

Pretekli dogodki

BTT DIGITALNE VOLITVE 2020

BTT - GBI Video Call for Funding Opportunities

ZPPDFT-1 Srečanje

Meet-up 1. 10. 2019: Pogled podjetij in regulatorjev na aktualni razvoj kripto industrije

MEET-UP SKUPINE THINK TANKA ZA FINTECH

Srečanje DS za pametna mesta in logistiko

Blockchain Think Tank Slovenia vabi, da se pridružite in pričnete z ustvarjanjem!

Pridružite se našim delovnih skupinam in postanite vpeti v prihodnost blockchain industrije.

Organizacija

  Društvo

 • Nadzorni odbor
 • Upravni odbor
 • Zbor članov

  Delovne skupine

 • Pametna mesta in logistika
 • Regulativa
 • Davki
 • Finančna tehnologija
 • Energetika

Ekipa

 • Anja Blaj

  Predsednica

  Vodi in koordinira delo društva ter ga zastopa v javnosti. Kot dolgoletna članica društva povezuje predstavnike blockchain industrije z regulatorji in preostalimi deležniki. Skrbi tudi za dogovore o sodelovanju z drugimi sorodnimi slovenskimi in svetovnimi organizacijami.

 • Dr. Peter Merc

  Upravni odbor

  Prvi koordinator, povezovalec regulatorjev in Blockchain industrije, zaslužen za ustanovitev društva Blockchain Think Tank Slovenia. Doktor bančnega prava, lastnik družbe Lemur Legal, specializirane za svetovanje blockchain projektom.

 • Marina Markežič

  Upravni odbor

  Skrbi za povezovanje deležnikov blockchain industrije z regulatorji in z izkušnjami, ki jih je pridobila skozi večletno delo s startupi in podjetji, ki so finančna sredstva pridobila prek množičnega financiranja, pomaga usmerjati in voditi društvo.

 • Saša Kojić

  Upravni odbor

  Član upravnega odbora, ki je v podjetju Danfoss zadolžen za vodenje poslovne enote postaj za prenos in integracijo energije. Ob raziskovanju področja uporabe blockchain-a med različnimi energetskimi sektorji, Saša aktivno povezuje društvo z vodilnimi podjetji, instiuti in projekti ter skrbi za komunikacijo z regulatorji in predstavniki države.

 • Luka Perčič

  Upravni odbor

  Luka Perčič kot član upravnega odbora svetuje in deli znanje na področju kritpografije in sorodnih sistemov. Poleg društva BTT vodi ekipo ZeroPass, ki se ukvarja z razvojem pametnih pogodb, družbenim povernitvam kriptografskih ključev, ter uvozu obstoječih identitet v javna omrežja.

 • Martin Megušar

  Tajnik

  Skrbi za ažurno komunikacijo s člani in skupnostjo kakor koordinacijo in pretok informacij med društvom in javnostjo. Obenem pa povezuje tudi študentske organizacije in univerze z društvom.

 • Peter Trček

  Bivši predsednik

  Častni član društva, ki novo vodstvo podpira in mu svetuje pri opravljanju novih nalog in razvijanju strategije. Z dolgoletnimi izkušnjami na področju blockchain-a prispeva k boljšemu vpogledu v zmožnosti nadaljnega razvoja tovrstne tehnologije.

Partnerji